COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII
"RĂSVAN ANGHELUŢĂ" GALAŢI

Anunt angajare conservator si gestionar custode Gradina Botanica

Complexul Muzeal de Științele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galați cu sediul în str. Regiment 11 Siret nr. 6 A Galați, organizează în data de 15.07.2022, la sediul precizat mai sus, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:
1. Conservator studii superioare IA – în cadrul secției Grădina Botanică
Condiţii de participare pentru ocuparea postului:

 • Studii universitare de specialitate absolvite cu diploma de licență;
 • Cunoștințe avansate operare PC;
 • Cunoașterea limbii străine (engleză, nivel avansat);
 • Vechime în muncă: minim 3 ani.
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 06.07.2022, orele 1200, la secretariatul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi şi vor cuprinde următoarele documente:
 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copia actului de identitate;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul şi specialitatea studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;Cazierul judiciar:
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • Curriculum Vitae.

Actele depuse în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Calendarul desfășurării concursului:
– Data limită de depunere a dosarelor: 06.07.2022, orele 1200;
– Data limită pentru selecția dosarelor și afișarea rezultatului selecției dosarelor: 07.07.2022;
– Data limită pentru depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 08.07.2022;
– Data limită pentru soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 11.07.2022;
– Data pentru desfășurarea probei scrise: 15.07.2022, începând cu ora 0900 la sediul C.M.Ș.N.Galați;
– Data pentru afișarea rezultatelor probei scrise: 18.07.2022;
– Data limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă: 19.07.2022;
– Data limită pentru soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor: 20.07.2022;
– Data pentru desfășurarea interviului la sediul C.M.Ș.N.Galați: 22.07.2022 ora 0900;
– Data pentru afișarea rezultatelor interviului: 25.07.2022;
– Data limită pentru depunerea contestațiilor la interviu: 26.07.2022;
– Data limită pentru soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultatelor: 27.07.2022;
– Data limită pentru afișarea rezultatului final: 29.07.2022
2. Gestionar custode IA – în cadrul secției Grădina Botanică

Condiţii de participare pentru ocuparea postului:

 • Studii medii;
 • Vechime în muncă 5 ani;
 • Cursuri în specialitatea postului constituie un avantaj;
 • Cunoștințe întocmire documente în contabilitate primară.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 06.07.2022, orele 1200, la secretariatul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă” Galaţi şi vor cuprinde următoarele documente:
Cerere de înscriere la concurs;
Copia actului de identitate;
Copiile documentelor care să ateste nivelul şi specialitatea studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
Cazierul judiciar:
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
Curriculum Vitae.
Actele depuse în copie vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Calendarul desfășurării concursului:
– Data limită de depunere a dosarelor: 06.07.2022, orele 1200;
– Data limită pentru selecția dosarelor și afișarea rezultatului selecției dosarelor: 07.07.2022;
– Data limită pentru depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 08.07.2022;
– Data limită pentru soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor: 11.07.2022;
– Data pentru desfășurarea probei scrise: 15.07.2022, începând cu ora 1300 la sediul C.M.Ș.N.Galați;
– Data pentru afișarea rezultatelor probei scrise: 18.07.2022;
– Data limită pentru depunerea contestațiilor la proba scrisă: 19.07.2022;
– Data limită pentru soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor: 20.07.2022;
– Data pentru desfășurarea interviului la sediul C.M.Ș.N.Galați: 22.07.2022 ora 1200;
– Data pentru afișarea rezultatelor interviului: 25.07.2022;
– Data limită pentru depunerea contestațiilor la interviu: 26.07.2022;
– Data limită pentru soluționarea contestațiilor la interviu și afișarea rezultatelor: 27.07.2022;
– Data limită pentru afișarea rezultatului final: 29.07.2022
Bibliografia pentru concurs precum și relații suplimentare se pot obține la Avizierul de la sediul instituţiei, precum și la Compartimentul Resurse Umane și Secretariat, telefon 0236411898, e-mail: contact@cmsngl.ro.

Bibliografie conservator Gradina Botanica

Bibliografie gestionar custode Gradina Botanica 22

Ore de Vizitare

Tarife

Vizite Nocturne Observator

Regulament Acces

Intrarea în Observatorul astronomic, pentru observații nocturne, este permisă până la ora 23:00 şi se face pe la poarta “BAC”. Accesul copiilor sub 7 ani, la Observatorul astronomic, este restricționat.

*Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că accesul în incinta complexului muzeal este permis cu maxim 30 de min. înaintea orei de închidere, pe la intrarea dinspre „Punctul de trecere bac” şi cu 60 de min. înaintea orei de închidere, pe la intrarea dinspre „Orăşelul copiilor”. Facem aceste recomandări, pentru ca dvs. să puteţi vizita în condiţii optime, atât Muzeul şi Acvariile, cât şi Grădina Botanică, până la ora închiderii.
*Vă rugăm să luaţi în considerare și faptul că accesul în incinta Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele este permis cu maxim 60 de minute înaintea închiderii programului de vizitare.

Sari la conținut