COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII
"RĂSVAN ANGHELUŢĂ" GALAŢI

Anunț promovare in grad Inspector de specialitate, Compartiment Achiziții – Resurse umane – Secretariat – Sala Auditorium

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii cu sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 6 A, organizează examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, respectiv treapta I, pentru inspector de specialitate – compartiment Achiziții,Resurse Umane,Secretariat,Sala Auditoriu, în baza prevederilor Hotărârii 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de participare la examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

  • Cel putin 3 ani vechime în actualul grad profesional;
  • Sa fi obţinut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale, cel putin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
  • Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani.

Bibliografia:

  • Legea 98/2016 privind achiziţiile achiziţiile publice actualizată;
  • G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Calendarul concursului este următorul:

Proba scrisă: 06.10.2022, ora 1000,  la sediul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi.

Relații suplimentare se pot obține la Avizierul de la sediul instituţiei, precum și la Compartimentul Resurse Umane și Secretariat, telefon 0236411898,   e-mail: contact@cmsngl.ro.

Ore de Vizitare
Secția Grădina Botanică, Secția Muzeu, Secția Acvariu

Ore de Vizitare Grădina Zoologică

Tarife

Vizite Nocturne Observator

Regulament Acces

Intrarea în Observatorul astronomic, pentru observații nocturne, este permisă până la ora 21:00 şi se face pe la poarta “BAC”. Accesul copiilor sub 7 ani, la Observatorul astronomic, este restricționat.

*Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că accesul în incinta complexului muzeal este permis cu maxim 30 de min. înaintea orei de închidere, pe la intrarea dinspre „Punctul de trecere bac” şi cu 60 de min. înaintea orei de închidere, pe la intrarea dinspre „Orăşelul copiilor”. Facem aceste recomandări, pentru ca dvs. să puteţi vizita în condiţii optime, atât Muzeul şi Acvariile, cât şi Grădina Botanică, până la ora închiderii.
*Vă rugăm să luaţi în considerare și faptul că accesul în incinta Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele este permis cu maxim 60 de minute înaintea închiderii programului de vizitare.

Sari la conținut