COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII
"RĂSVAN ANGHELUŢĂ" GALAŢI

Știință și cultură în natură!

Muzeu

Activitatea principală a secţiei este reprezentată de constituirea, administrarea, conservarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal precum şi punerea lui în valoare în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. Prin structura şi planul tematic, secţia Muzeu dezvoltă programe de cercetare ştiinţifică care cuprind atât teme de cercetare cu caracter fundamental, cât şi teme aplicative din domeniul biodiversităţii.

 

Gradina Botanică

Grădina Botanică Galaţi, secție a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, este cea mai tânără grădină botanică din România, înfiinţată în anul 1990, când conducerea Consiliului Judeţului Galaţi a agreat şi aprobat preluarea unei suprafeţe de 18 ha ce aparţinea municipalităţii.

 

 

Acvariu

Acvariul public al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi și-a deschis porțile în octombrie 2003, odată cu inaugurarea sediului instituției. Toate expoziţiile Acvariului şi activităţile desfăşurate de întregul colectiv poartă un mesaj central: conştientizarea publicului în legătură cu periclitatea organismelor acvatice, necesitatea protejării lor şi a habitatelor pe care acestea le ocupă.

 

Gradina Zoologică

Situată în Pădurea Gârboavele, la 17 km NV de municipiul Galaţi, Grădina Zoologică își are începuturile în perioada 1960-1964, fiind organizată în subordonarea sistemului silvic. Din anul 1970 trece în administrarea Primăriei Municipiului Galati, moment din care încep să fie realizate o serie de dotari precum și creșterea efectivului de animale.

 

Planetariu - Observator Astronomic

Planetariul şi Observatorul Astronomic constituie locul în care astronomia este la ea acasă. Cine vrea să afle mai multe despre planete, stele sau Universul în care trăim, vine la Planetariu – în sala de proiecţie sau pe terasa de observații astronomice a muzeului, unde se organizează evenimente de zi şi de noapte, atunci când sunt fenomene astronomice (eclipse Soare sau de Lună, ploi de stele etc) sau pentru observații obișnuite ale cerului în toate anotimpurile.

Ne întalnim la
Expoziții

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi face parte din familia de mari instituţii muzeale din România, a cărui obiective sunt cercetarea şi conservarea biodiversităţii ecosistemelor naturale, îmbogăţirea patrimoniului ştiinţific şi promovarea de proiecte privind monitorizarea poluării mediului înconjurător. Educaţia ecologică pentru conservarea naturii se realizează prin cele cinci secții componente: Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu, Observator Astronomic-Planetariu şi Grădina Zoologică din Pădurea Gârboavele.

Colecții și Expoziții

Colecții

Permanent 09:00 AM - 17:00 PM | Grădina Botanică

Colecția de entomologie

Este cea mai mare dintre colecțiile muzeului, reprezinta trei sferturi din întreaga colecție științifică  a Secției. Include colecții de insecte provenite diverse regiuni biogeografice.

Constituirea colecției s-a realizat de-a lungul timpului prin contribuția muzeografilor secției, dar și prin donații sau achizționarea unor colecții provenite de la entomologi de renume sau colecționari particulari.

Permanent 09:00 AM - 17:00 PM | Grădina Botanică

Colecția de osteologie

Colecția de osteologie conține în principal cranii sau schelete ale unor specii autohtone de păsări.

Permanent 09:00 AM - 17:00 PM | Grădina Botanică

Colecția de mineralogie

Colecția de mineralogie cuprinde eșantioane, multe dintre ele fiind donate sau achiziționate de la diverși colecționari. Colecția deține eşantioane provenite atât din România din cunoscutele mine de exploatare: Cavnic, Herja, Baia- Sprie, Turț, Săsar din regiunea Baia-Mare, și regiunea Banatului din minele: Ocna de Fe, Dognecea, Rușchița, Moldova Nouă, cât și din străinătate.

Bucură-te de Expozițiile permanente și Temporare!

Peste 80.000 de Exponate

Patrimoniul Secției Muzeu este alcătuit din peste 80.000 de bunuri culturale clasificate în nouă colecții științifice. Fiecare colecție științifică cuprinde atât bunuri autohtone, provenite în urma colectărilor de teren realizate de către muzeografii secției în ecosistemele naturale din țară, dar și bunuri  provenite din alte regiuni biogeografice, chiar ecosisteme exotice din Asia sau Africa achiziționate sau donate către Muzeu de  colecționari particulari sau pasionați de natură.

Anunțuri CMSN

Vezi Mai multe

MUZEU

Activitatea principală a secţiei este reprezentată de constituirea, administrarea, conservarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal precum şi punerea lui în valoare în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. Prin structura şi planul tematic, secţia Muzeu dezvoltă programe de cercetare ştiinţifică care cuprind atât teme de cercetare cu caracter fundamental, cât şi teme aplicative din domeniul biodiversităţii. Expoziţiile realizate oferă cunoaştere şi informaţie ştiinţifică într-un mod care oferă autonomie şi libertate de alegere vizitatorilor, le asigură o largă varietate de experienţe adaptate diferitelor game de abilităţi. Posibilitatea descoperirii prin activităţi interactive se realizează în cadrul diferitelor expoziţii şi proiecte educative desfăşurate în muzeu sau în natură, în care cei mici învaţă prin descoperire, joc şi distracţie. Toate acestea contribuie la starea de revigorare şi refacere a celor care parcurg experienţa muzeală. Astfel, muzeul reprezintă un mediu propice formării atitudinii şi a comportamentului faţă de mediu şi a cunoaşterii prin mijloace antrenante, inovative care să stârnească curiozitatea, într-un mod plăcut şi recreativ.

Locație

Str. Regiment 11 - Siret nr. 6A, cod. 800340, Galaţi, România

Contact

+40 236 411 898

Email

contact@cmsngl.ro

Bucură-te de Expozițiile permanente și Temporare!

Peste 80.000 de Exponate

Patrimoniul Secției Muzeu este alcătuit din peste 80.000 de bunuri culturale clasificate în nouă colecții științifice. Fiecare colecție științifică cuprinde atât bunuri autohtone, provenite în urma colectărilor de teren realizate de către muzeografii secției în ecosistemele naturale din țară, dar și bunuri  provenite din alte regiuni biogeografice, chiar ecosisteme exotice din Asia sau Africa achiziționate sau donate către Muzeu de  colecționari particulari sau pasionați de natură.

Gradina Botanică

Grădina Botanică Galaţi, secție a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, este cea mai tânără grădină botanică din România, înfiinţată în anul 1990, când conducerea Consiliului Judeţului Galaţi a agreat şi aprobat preluarea unei suprafeţe de 18 ha ce aparţinea municipalităţii.

Primele date despre idea unei Gradini Botanice la Galati au fost încă din anul 1959 când Primăria Galați a aprobat construirea unui complex de agrement denumit “I.V. Stalin” ce avea în plan amenajarea falezei (1964), plantări în zona “Elice” și lucrări în parcul dendrologic (1972) pe actualul amplasament al grădinii botanice. Autoritățile din acea vreme au fost sprijinite de un autodidact pe nume Vanghelie Gheorghe (altoitor) care a  contribuit la plantarea, altoirea și semănarea unor specii ornamentale , multe dintre ele fiind rezultatul unor corespondențe (schimb de semințe din SUA, Brazilia).

În anul 1993 s-a realizat împrejmuirea celor 180.000 m2, cu un perimetru de 2.070 m iar primele plantări au avut loc abia în anul 1995, pe baza unui proiect (nr. 124/1995) întocmit de Altius-Urban Management International Services sub semnătura arhitectului şef Valentin Donose şi a prof. dr. ing. Felicia Iliescu. Proiectul de arhitectură şi arhitectură peisagistică a  fost prezentat şi analizat în cadrul unor comisii de specialişti din care au făcut parte Acad. Nicolae Boşcaiu , dr. Angela Toniuc , dr. Ionel Lupu, dr. Radu Stancu, botanist Gociu Zoe.

Locație

Str. Regiment 11 - Siret nr. 6A, cod. 800340, Galaţi, România

Contact

+40 236 411 898

Email

contact@cmsngl.ro

Grădina Botanică Galaţi este membru fondator al Asociaţiei Grădinilor Botanice din România (AGBR) începând cu anul 2000. AGBR (afiliată PlantLife International şi Planta Europa). AGBReste o asociaţie non-guvernamentală, ştiinţifică şi educativă, apolitică, non profit şi cu personalitate juridică ce dezvoltă abilităţile profesionale, administrative  şi manageriale ale grădinilor botanice româneşti în conformitate cu politicile şi standardele Europene privind consevarea plantelor.

Grădina Botanică Galaţi este instituție cu statut special care are ca obiect principal de activitate conservarea fitodiversității  în baza instrumentelor internaționale: convenții (Conventia pentru Protejarea Patrimoniului Cultural și Natural Mondial, Convenția privind Comerțul Internațional cu Specii de Plante Spontane și Animale Sălbatice Amenințate, Convenția de la Berna, Directiva Habitate), organizații (Uniunea Mondiala pentru Conservare, Fondul Mondial pentru Natură, Asociația Internațională pentru Conservarea Grădinilor Botanice, Planta Europa), ghiduri procedurale (Flora Europaea, Manualul Habitatelor din Uniunea Europeană, Plante Amenințate la Nivel European).

Grădina Botanică Galaţi desfășoară potrivit obiectului sau de activitate și următoarele activităţi conexe activităţii de conservare-cercetare-dezvoltare,constând în: a) conservarea ex-situ a speciilor de plante rare, vulnerabile și amenințate, identificate în flora spontană autohtonă; b) monitorizarea adaptării patrimoniului vegetal cultivat în condițiile pedo-climatice specifice grădinii botanice; c) formarea și specializarea profesională în domeniul propriu de activitate; d) asistența tehnică, consultații, furnizare de informații științifice și tehnologice în domeniul silviculturii, horticulturii, floriculturii, etc; e) editarea și tipărirea Catalogului  „Delectus Seminum” privind schimbul internațional de seminte cu institutii similare de pe toate continentele; f) implicare în proiecte de cercetare științifică fundamentală și aplicativă.

Grădina Botanică Galaţi poate colabora şi la realizarea unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice de conservare și valorificare durabilă a fitodiversității sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, privind conștientizarea și informarea publicului larg privind educația ecologică, organizarea de expoziții, expediții, etc..

Structura tematică a Grădinii Botanice, concepută cu sprijinul specialiştilor de la alte  Grădini  Botanice din Iaşi, Bucureşti şi Cluj, a fost completată anual de către colectivul ştiinţific al acesteia, ţinându-se cont de funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească: ştiinţifică, de conservare a fitodiversităţii, didactică, educativă şi nu în ultimul rând recreativă.

Organizarea pe sectoare s-a realizat astfel :

 • Flora şi Vegetaţia României -cuprinde o suprafaţă de cca. 5,2 ha fiind dispusă pe partea dreaptă a aleii principale. Configuraţia terenului dă posibilitatea reprezentării zonelor şi etajelor de vegetaţie din România pornind de la stepă până la golul Alpin. Patrimoniul vegetal este alcatuit din gimnosperme şi angiosperme (arbori răşinosi şi foiosi, arbuşti şi subarbuşti) ce însumează peste 5500 exemplare din 170 specii. În zonele joase ale sectorului pânza freatică de suprafaţă a dat posibilitatea instalării unei vegetaţii spontane palustre care va fi completată cu specii caracteristice zonelor umede.
 • Flora Globului– Situat pe partea stângă a aleii principale sectorul este compus din arii cu destinaţii pentru flora Asiei, Extremul Orient, Grădina Japoneză cu un lac creat artificial şi cascadă, flora Americii de Nord, Flora bazinului Mediteraneean. Pe o suprafaţă de  4,3 ha   s-au  plantat cca. 15 000 exemplare  ce alcătuiesc colecţii din 250 specii foioase, răşinoase şi plante ierboase.
 • Sectorul Plante Utile este amplasat în imediata vecinatate a corpului botanic şi ocupă o suprafaţă de 10.000 m2. Aici sunt prezentate peste 100 de specii de plante medicinale, aromatice şi utile. Clasificarea şi amplasarea acestor specii s-a realizat funcţie de poziţia taxonomică şi a relaţiilor farmaco-taxonomice ce pot servi la o descriere biosistematică reprezentând în acelaşi timp şi caracterul terapeutic comun. Având în vedere că majoritatea plantelor cu utilizare medicinală, aromatice şi utile este formata din 60-70% plante anuale şi restul din plante perene, arbori, arbuşti rezultă că acest sector este reamenajat diferit de la un an la altul ceea ce reprezintă o provocare atât pentru specialişti cât şi pentru vizitatori. Scopul este de a educa vizitatorii în spiritul conservării speciilor de plante dar şi în prezentarea unor tehnici de utilizare a principiilor active din anumite părţi ale plantelor  utilizate în diferite domenii.
 • Sectorul Ornamental (2,2 ha) reprezintă „coloana vertebrală” a grădinii botanice fiind dispus pe direcţie N-S  sub forma unei alei principale pe două sensuri iar pe mijloc sunt conturate 15 pastile de dimensiuni şi forme diferite. Petele de culoare sunt create cu ajutorul colecţiilor de Tulipa sp., Narcissus sp. Hyacinthus sp.  Muscari sp şi a plantelor anuale obţinute în fiecare primăvară  din productia proprie de seminţe. Peste 100 000 de răsaduri din genurile Petunia, Tagetes, Gazania, Begonia, Osteospermum, Calistephus, Brasica spp., dispuse artistic incită la cunoaştere, dezvoltă simţul artistic, dorinţa de a iubi natura- de altfel scopul nostru esenţial.
 • Rosarium-ul este unic în România din punct de vedere arhitectural şi al diversităţii soiurilor de roze cultivate. Planul sectorului pe o suprafaţă de 3,5 ha este armonizat cu sistematizarea pe verticală a Grădinii Botanice şi cu perspectiva sa în raport cu Dunărea. Amenajarea peisagistică s-a realizat în anul 1996 iar deschiderea pentru publicul vizitator în iunie 1997. La ora actuală sunt plantate 6200 exemplare din 250 soiuri trandafiri din:Thea hibrida ( Claude Monet, Cicago peace, Blue moon, Imperatrice Farah, Black velvet,  Las vegas, etc.); Floribunda (Poliantha) ex. ( All gold, Europeana, Forever young, Leonardo da Vinci, Minuette, Summer wind, Zburlici, etc. ); Trandafiri acoperitori de peisaj ex. ( Snow Carpet, Nozomi, Heidetraum, Rokoko, etc. ); Trandafiri englezesti ex. (Abraham Darby, Charles R. Mackintosh, Eden rose, Falstaff, Graham Thomas, etc. );  Trandafiri urcatori si semiurcatori ex. (Climbing sutter’s gold, Compassion, Danse du feu, Dublin bay, Westerland, etc. ); Miniroze, ex. ( Amber, Mona Lisa, Ninetta, Swany, Marakele, etc. ). Sectorul de mini roze a fost infiintat in acest an si cuprinde momentan un numar de 12 soiuri. Zonele adiacente sunt completate cu specii de răşinoase şi foioase din cca. 80 specii.
 • Sectorul Gradina Senzorială (dat în folosinţă începând cu luna iunie 2014) constă în amenajarea unui spațiu verde cu caracter tematic şi promovarea în comunitate a unui comportament responsabil faţă de mediul înconjurător prin derularea unor programe de educaţie ecologică-Terapia Naturii. Acest sector a fost înfiinţat în baza unui proiect (SV-51-2014) câştigat prin competiţie naţională şi finanţat de Mol România şi Fundaţia pentru Parteneriat în programul Spaţii Verzi, componenta Spaţii Verzi Urbane 2014. Pe o suprafaţă de 750 m2 s-au construit 5 grădini verticale, 5 alveole cu plante aromatice şi utile, o alee terapeutică (folosind  materiale diverse de natură organică), mobilier ornamental din lemn tratat şi un spaţiu de relaxare cu 10 scaune de exterior.

Sera actuală (spatiu de conservare), construită în anul 2012, ce se desfăşoară pe o suprafaţă de 850 m2 adăposteste un număr de peste 2500 exemplare din cca.300 specii de plante din diferite zone geografice precum palmieri, plante suculente, bromelii, ferigi etc.

Patrimoniul Grădinii Botanice Galaţi

În decursul a 18 ani de plantări patrimoniul viu al grădinii botanice număra peste 80 000 exemplare (plantate) din 1300 taxoni (specii,subspecii, soiuri, cultivaruri, forme)  reprezentate de: arbori şi arbuşti foiosi, arbori şi arbuşti răşinoşi, garduri vii, subarbuşti, liane, plante tropicale şi subtropicale, plante suculente şi cactuşi etc. După conturarea structurii de bază a vegetaţiei, obligatorie pentru crearea microclimatului necesar dezvoltării fitodiversităţii, s-au introdus şi monitorizat fitotaxoni cu importanţă ştiinţifică (conform Lista Roşie a României, Notatie:E-periclitat, R-rar, V/R-vulnerabil-rar) cum ar fi:

Ginkgo biloba L. – relict terţiar

Abies alba Mill. – B, E

Allium obliquum L. – R

Euphorbia myrsinites L – V/R

Lychnis viscaria L. subsp. atropurpurea (Griseb.) Chater  – R

Nectaroscordum siculum (Ucria) Lindley subsp. bulgaricum (Janka) Stearn – R

Paeonia paregrina Mill. – V/R

Paliurus spina – christi Mill. – V/R

Periploca graeca L. – R

Pinus sylvestris L. –  R

Ruscus hypoglossum L. – R

Salvia sclarea L. – R

Taxus baccata L. – V/R

Larix decidua Miller subsp. polonica (Racib)-R

Juniperus sabina L. -V/R

Pinus cembra L. –R

Flora spontană inventariată cuprinde un număr de peste 80 de taxoni (26 familii) din genurile Conyza, Picris, Tragopogon, Heliotropium, Diplotaxis, Leonurus, Lavatera, Dichanthium, Fallopia, Valerianella, Amaranthus, Atriplex, Coronilla, Echium, Lamium, Linaria, Melilotus, Phragmites, Rumex, Verbascum şi altele.

Herbarul în curs de modernizare adăposteşte peste 10.000 coli plante herborizate. si colecţia de seminţe (cca. 150 taxoni).

Începând cu anul 1996, pe baza colectărilor de seminţe de la materialul biologic din grădină cât şi din ecosistemele naturale din Moldova şi Dobrogea a fost elaborat primul catalog de seminţe „Delectus Seminum Hortus Botanicus Galatiensis” expediat la peste 200 de grădini botanice din ţară  şi străinătate. Avem schimburi de seminţe pe baza cărora s-a produs material vegetal, îmbogăţindu-se patrimoniul ştiinţific al fiecărui sector.

Acvariu

Acvariul public al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii din Galaţi și-a deschis porțile în octombrie 2003, odată cu inaugurarea sediului instituției. Toate expoziţiile Acvariului şi activităţile desfăşurate de întregul colectiv poartă un mesaj central: conştientizarea publicului în legătură cu periclitatea organismelor acvatice, necesitatea protejării lor şi a habitatelor pe care acestea le ocupă.

Acvariul are un volum total de  apă de 170.000 l, distribuit în cele 21 de bazine din spaţiul de vizitare, precum şi în 30 de bazine din laboratoarele anexe cu acvarii, sau “în culise”, unde dispozitive speciale, echipamente, instalaţii automatizate permit carantina, reproducerea, creşterea şi expunerea peştilor, nevertebratelor şi plantelor acvatice.

Locație

Str. Regiment 11 - Siret nr. 6A, cod. 800340, Galaţi, România

Contact

+40 236 411 898

Email

contact@cmsngl.ro

Colecţia vie a Acvariului expune zeci de specii de pești din provenite din diferite regiuni ale globului, reprezentative pentru o gamă variată de ecosisteme acvatice (dulcicole/marine, tropicale/zonă temperată), adevarate ”tablouri” submerse reprezentând:

 • Fluviul Dunărea, unde, în prezent există barajele de la Porțile de Fier, bariere de netrecut pentru specii de sturioni precum morunul care, odinioară, urca pe Dunăre până la Viena, în lunga migrațiune pentru perpetuarea speciei (morun, nisetru, păstrugă);
 • Afluenții Dunării, precum și lacurile și bălțile din apropierea acesteia (somn, știucă, cegă);
 • Lacurile tropicale africane de vârstă terțiară (Malawi, Tanganika), invadate de vegetația luxuriantă (capitolul tematic de aquascaping) (ciclidul albastru);
 • Zonele dulcicole tropicale din sud-estul Asiei (peștele căpitan de mâl, peștele curcubeu, anghila – păun, peștele cu cioc);
 • America centrală și de Sud și lunca inundabilă amazoniană (discus, piranha, pacu, oscar, pește coadă de bici, peștele dollar);
 • Recifele de corali din zona indo-pacifică, cu peștii de recif, remarcabili prin diversitatea de formă, culoare și mecanisme de adaptare pentru supraviețuire (unicorn, înger imperial, trăgaci, pește – leu, pește domnișoară).

        Toate exemplarele prezente în Acvariu sunt tot atâtea capitole tematice dintr-o expoziție permanentă vie, aflată într-un echilibru dinamic cu cerințele vizitatorilor muzeului. 

În spatele scenei”. Conservarea ex situ

       “În culisele” Acvariului, se află un mic univers care are rolul de a asigura bunăstarea animalelor vii din acvarii și continuitatea obiectivelor culturale expuse.

          Maternitatea de pești este un compartiment special din cadrul Acvariului gălăţean, care a fost modernizat în cursul anului 2009 și al cărui scop este acela de a produce puiet de peşti exotici pentru expunere în cadrul expoziţiei permanente, de îmbogăţire a colecţiei existente de peşti vii, dar şi pentru a fi făcute schimburi de peşti cu alte instituţii publice de profil din ţară şi din străinătate. Maternitatea de peşti este prevăzută cu o instalaţie de condiţionare a apei şi un sistem de monitorizare a parametrilor fizico-chimici din apă, ambele acţionate computerizat, fapt unic în ţară. În acest fel, specialiştii din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi pot programa temperatura , debitul apei şi pH-ul apei – separat pentru fiecare din cele 16 acvarii din cadrul maternităţii. Fiecare specie de peşti are caracteristicile sale de reproducere şi de creştere iar cu acest sistem computerizat se reuşește să se asigure condiţiile optime de dezvoltare pentru puietul de peşte.

          Printre obiectivele derulate aici, conservarea ex situ a unor specii de pești amenințați cu dispariția înnobilează misiunea Acvariului și aduce în atenția publicului, necesitatea protejării speciilor precum și a habitatelor pe care le ocupă. Un astfel de proiect este cel derulat împreună cu Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, cu scopul conservării ex situ a roșioarei termale, Scardinius racovizai. Astfel, la Complexul Muzeal de Științele Naturii au fost aduse în acvariile sale un număr de doar 20 specimene ale acestui mic pește, amenințat cu dispariția și endemic în  lacul termal de la Băile “1 Mai” Oradea, județul Bihor. Scopul conservării ex situ a fost acela de reproducere în captivitate a roșioarei termale și susținerea, printr-o nouă generație de 1500 de descendenți obținuți în acvarii, a unei populații tot mai reduse și expuse unei game variate de factori perturbatori.

       Totodată, diversitatea tematică de expunere din cadrul Acvariului este susținută prin panouri de prezentare și interactive precum și diferite expoziții temporare:

 • Mecanismele de adaptare și supraviețuire în lumea subacvatică: forme, culori, ”arme” de apărare și atac
 • Misterele migrațiilor unor pești – emblemă ai patrimoniului natural și cultural din bazinul danubiano-pontic: sturionii – relicte ponto-caspice periclitate; scrumbiile și importanța istorică a pescuitului în viața comunității umane locale; anghila
 • Secretele unor viețuitoare marine – martori acvatici ancestrali și fosile vii:, coelacanthul; crabul – potcoavă; rechinii, pisicile și vulpile de mare.
 • Marea neagră, redată cu mijloace bidimensionale – panoul cu puzzle – și în metaverse- ochelarii 3D.

     Laboratoarele anexe destinate carantinei, reproducerii și creșterii peștilor, tratării și analizei apei sunt la rândul lor, ”scene din spatele unei scene” care au impact nu numai asupra bunăstării viețuitoarelor din colecție dar asupra unor grupuri-țintă de vizitatori.

     O lume vie, înfățișată într-o paletă variată de forme, culori și mărimi reprezintă invitație sau provocare  la meditație, admirație, recreere sau curiozitate și, nu în ultimul rând, respect față de natura din care fiecare facem parte și de păstrarea căreia fiecare suntem responsabil.

Gradina Zoologică

Situată în Pădurea Gârboavele, la 17 km NV de municipiul Galaţi, Grădina Zoologică își are începuturile în perioada 1960-1964, fiind organizată în subordonarea sistemului silvic. Din anul 1970 trece în administrarea Primăriei Municipiului Galati, moment din care încep să fie realizate o serie de dotari precum și creșterea efectivului de animale. În anul 1990, a intrat în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, respectiv a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii. În anul 2011, parcul ZOO a beneficiat de o transformare completă datorită unui amplu proiect de modernizare şi reamenajare, intitulat „Modernizare Parc ZOO, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi” şi finanţat de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Consiliul Judeţului Galaţi. Suprafaţa totală a Grădinii Zoologice s-a modificat la 14 ha, faţă de 7 ha cât avea înainte de modernizare. Habitatele animalelor şi păsărilor au fost refăcute pentru a corespunde cu normele în vigoare stabilite de Uniunea Europeană, iar aleile de acces pentru public au fost reamenajate pentru a facilita accesul către punctele de vizitare.

Locație

Padurea Garboavele, Tulucesti, Jud. Galați, Romania

Contact

+40 236 411 898

Email

contact@cmsngl.ro

Grădina Zoologică deţine o colecţie variată de specii de  mamifere şi păsări, dintr-o multitudine de regiuni geografice ale lumii (Europa, Asia, Africa), adăpostite ȋn spaţii speciale, după cum urmează:

Adăpost tigri siberieni;

Adăpost lei africani;

Adăpost adaptat pentru struți, emu, cerb carpatin, canguri pitici, broaște țestoase de uscat și de apă;

Pavilion păsări – păuni,  bibilici și  găini comune;

Adăpost ponei, asini, cai lipițani;

Adăpost urs brun;

Adăpost vulpi;

Adăpost adaptat pentru bivol;

Adăpost păsări acvatice (lebede, rațe, gâște);

Volieră porumbei;

Spaţiu compartiment adaptat pentru mai multe specii – alpaca,  capră pitică,  berbeci cu coamă,  iepuri,  Mara de Patagonia, căprior,  coati;

Adăpost urși (vechi) adaptat pentru raton.

Țarc erbivore (oi ratzca, muflon, capră comună, oaie merinos, lama glama, cerb carpatin).

Obiectivele Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele sunt de conservare a faunei sălbatice, de îmbogăţire a colecţiei proprii, dar şi de educaţie a publicului vizitator pentru a-i schimba viziunea asupra animalelor sălbatice.

Planetariu - Observator Astronomic

Planetariul şi Observatorul Astronomic constituie locul în care astronomia este la ea acasă. Cine vrea să afle mai multe despre planete, stele sau Universul în care trăim, vine la Planetariu – în sala de proiecţie sau pe terasa de observații astronomice a muzeului, unde se organizează evenimente de zi şi de noapte, atunci când sunt fenomene astronomice (eclipse Soare sau de Lună, ploi de stele etc) sau pentru observații obișnuite ale cerului în toate anotimpurile.

Locație

Str. Regiment 11 - Siret nr. 6A, cod. 800340, Galaţi, România

Contact

+40 236 411 898

Email

contact@cmsngl.ro

Planetariul

Este localizat la etajul doi al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi și a fost deschis publicului în noiembrie 2003, odată cu deschiderea oficială a noului sediu al instituției. Dispune și de două expoziții permanente: “Sistemul Solar” şi fotoexpoziţia “O scurtă incursiune prin Univers”. Diametrul cupolei de proiectare este de șapte metri, publicul putând viziona diferite spectacole de Planetariu, ca într-o călătorie imaginară prin Univers.

În anul 2009, Planetariul a fost modernizat din fonduri europene prin proiectul „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier”, din cadrul Programului de Vecinătate România–Republica Moldova 2004-2006, implementat de Consiliul Județului Galați în parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi şi Centrul Infomedia Cahul, Republica Moldova. Dotarea Planetariului cuprinde următoarele echipamente: sistem de proiecţie digital In Space System 2C HD şi un ecran de proiecţie cu diametrul de 7 m.

Scopul principal al Planetariului îl reprezintă popularizarea astronomiei prin prezentarea de spectacole adresate publicului, precum şi educatia prin astronomie, prin folosirea sistemului de proiecţie la cursurile şi lecţiile de astronomie ce se desfăşoară în cadrul diferitelor programe educaționale.

Observatorul Astronomic

A fost inaugurat pe 25 martie 2010. Construcţia Observatorului Astronomic a început în anul 2005 şi s-a finalizat în vara anului 2007. Dotarea Observatorului Astronomic s-a realizat din trei surse principale de finanțare: fonduri europene (proiectul „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier”), fonduri asigurate de către Consiliul Județului Galați şi prin sponsorizări din partea mai multor firme (S.C. Staer International S.A., S.C. Universal Aurora S.A., S.C. Arabesque S.R.L., Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale şi S.C. Mady Star S.R.L.).

Activitatea cu publicul în cadrul observatorului astronomic se realizează doar când cerul este senin, conform programului afișat. Programul cu publicul pentru observații nocturne începe în momentul în care debutează noaptea, iar acesta diferă în funcție de anotimp. Pentru observații astronomice cu publicul vizitator se utilizează telescopul Dobson SkyWatcher 508/2000 Truss Tube GOTO, cu diametrul oglinzii principale de 508 mm. Acest instrument optic este cel mai mare telescop destinat publicului din România și a fost achiziționat în anul 2020 cu fonduri de la Consiliul Județului Galați. Pentru observaţii solare în H-alfa cu publicul vizitator este utilizată o lunetă Coronado SolarMax cu diametrul obiectivului de 60 mm. Activitățile cu publicul se desfășoară pe terasa de observaţii astronomice care are care este cea mai mare din România având o suprafaţă de 250 mp.

Pentru observații științifice se folosește un telescop Ritchey-Chretien, cu diametrul oglinzii principale de 400 mm și raportul focal f/8, executat la comandă de către firma Astro Systeme Austria. Acesta este fixat pe o montură ecuatorială de tip german ASA Direct Drive DDM 85, produsă de aceeaşi firmă. La acest telescop este montată o cameră CCD SBIG STL-6303E, dotată cu filtre de fotometrie UBVRI, câmpul de observaţie al telescopului fiind de 29,7’x19,8′.

În total, la Observatorul Astronomic Galați sunt 12 instrumente optice dintre care: 4 lunete și 8 telescoape de diferite aperturi și caracteristici optice. În plan educaţional desfăşurăm mai multe programe educaţionale, cum ar fi: Astroclubul „Călin Popovici”, Şcoala de vară de astronomie „Priviţi cerul!”, Sistemul  Solar, Să cunoaștem Soarele, Școala de vară de astronomie „Micul Astronom prin Univers”, etc.

Din punct de vedere ştiinţific au fost observate peste 1.100 de obiecte (asteroizi şi comete) şi au fost realizate peste 12.000 măsurători de poziţii care au fost raportate la Minor Planet Center, din care peste 5.400 de măsurători de poziţii raportate pentru asteroizi apropiaţi Pământului (Near-Earth Asteroids). În martie 2012 la Observatorul Astronomic Galaţi s-a observat pentru prima oară în România, planete extrasolare (planete ce se rotesc în jurul altor stele). În anul 2013 observatorul a ocupat locul 8 în Europa şi locul 40 în top mondial din punct de vedere al observaţiilor asupra asteroizilor şi cometelor, fiind cel mai productiv observator astronomic din România în ceea ce priveşte observaţiile la aceste obiecte. Tot la observatorul astronomic au fost descoperite și 25 de stele variabile.

Entomologie

Este cea mai mare dintre colecțiile muzeului, reprezinta trei sferturi din întreaga colecție științifică  a Secției. Include colecții de insecte provenite diverse regiuni biogeografice.

Constituirea colecției s-a realizat de-a lungul timpului prin contribuția muzeografilor secției, dar și prin donații sau achizționarea unor colecții provenite de la entomologi de renume sau colecționari particulari.

Dintre acestea se remarcă Colecția lepidopterologică Vladimir Olaru, care este reprezentativă pentru diversitatea acestui grup de insecte din județul Galați, fiind o dovadă istorică a existenței unor specii în prezent dispărute sau periclitate. Colecția sa de lepidoptere a fost achiziționată de către Complexul Muzeal în anul 1974 și reprezintă munca de cercetare entomologică desfășurată de către Vladimir Olaru în perioada 1960-1973.

Vladimir Olaru, personalitate a entomologiei  gălățene, olecționar gălățean de fluturi, s-a Născut în comuna Păulești din Republica Moldova. După școala primară și liceu urmate la Chișinău, Vladimir Olaru devine student la Facultatea de Științe Naturale a Universității „Al.I.Cuza” din Iași.  Iniția se preocupă de flora și fauna marină în cadrul Stațiunii de Cercetare de la Agigea. După absolvirea facultății a fost profesor de biologie la Caransebeș, Iași, iar dupa al doilea război mondial, ajunge la Galați unde continuă activitatea didactică.  A fost șef de lucrări la Institutul Pedagogic din Galați, apoi conferențair la Facultatea de Științe naturale și Agricole. Studiile doctorale  au fost finalizate în anul 1972 la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași. Tema de doctorat a fost „Studii asupra familei Geometridae în sud-estul României, din punct de vedere biologic, ecologic, economic și sistematic”, realizată sub indrumarea distinsului profesor universitar dr. doc. M. Constantineanu. Vladimir Olaru a desfășurat studii științifice  aprofundate legate de fauna de lepidoptere în zona Deltei Dunării, respective la Caraorman și Letea.  Principala sa zonă de studiu a lepidopterelor a fost însă pe raza județului Galați, respectiv la Aria Protejată (SCI) Pădurea Gârboavele și la Rezervația Dunele de nisip de la Hanu Conachi. S-a preocupat și de popularizarea științei în rândul tinerilor iubitori de natură, publicând cartea Din tainele migrației animalelor, 1972.

Colecția este o mărturie a diversității specifice unor zone precum Pădurea Gârboavele, Rezervația Hanu Conachi sau grindurile deltaice Letea și Caraorman.

În colecția poate fi admirat fluturele roșu dobrogean, Tomares nogelii dobrogensis Caradja, 1895.  Unica populație viabilă de pe teritoriul României era considerată cea din Pădurea Gârboavele, unde fluturii avea baza trofică larvară, respectiv planta Astragalus ponticus. Distrugerea habitatului, turismul necontrolat au dus la dispariția plantei gazdă și implicit a populației de fluturi.  Specia nu a mai fost semnalată la Pădurea Gârboavele de mai bine de 40 de ani. Astăzi, doar exemplarele din colecția muzeului mai stau martore ale existenței acestei specii.

Colecția Nicolae Săvulescu  cuprinde exemplare de coleoptere ce provin din diferite zone geografice ale României. Colecția a fost achiziționată de Muzeul de Științele Naturii din Galați în anul 1976. Ea este valoroasă deoarece, în afară de specii comune, cuprinde  numeroase specii rare, endemice, specii ameninţate cu dispariţia, specii protejate la nivel național și internațional.

Nicolae Săvulescu (1920-1992) a fost un renumit entomolog care a colectat, în timpul activității sale de cercetare a patrimoniului natural, un imens material faunistic, în special coleoptere. În prezent, colecțiile sale sunt depozitate în numeroase muzee de științe naturale din țară: București, Iași, Timișoara, Craiova, Pitești, Ploiești, Focșani, Tulcea.

Strop de aer – Galați

În cadrul proiectului „PermaMozaic” a fost achiziționat și implementat un senzor de monitorizare a calității aerului ! Senzorul se poate accesa la link-ul următor:

water drop

Ore de Vizitare
Secția Grădina Botanică

Luni-Marți: ÎNCHIS

Miercuri/Joi/Vineri: 10:00 – 18:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 20:00

Ore de Vizitare Grădina Zoologică

Luni-Marți: ÎNCHIS

Miercuri/Joi/Vineri:  10:00 – 18:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 20:00

Tarife

IMPORTANT !

Clădirea muzeului este închisă temporar pentru vizitatori (Muzeu – expoziții temporare, Acvariu, Observator Astronomic, Planetariu) pentru derularea unui proiect de eficientizare energetică a clădirii.

Regulament Acces

Din august 2023, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a intrat într-un proces de reabilitare energetică, în cadrul proiectului de renovare a instituției – Corp 1. Astfel, clădirea Muzeului (cu expozițiile temporare), alături de Acvariu și Observator Astronomic (inclusiv Planetariu), vor fi închise temporar pentru vizitare, până la finalul  proiectului.

*Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că accesul în incinta complexului muzeal este permis cu maxim 30 de min. înaintea orei de închidere, pe la intrarea dinspre „Punctul de trecere bac” şi cu 60 de min. înaintea orei de închidere, pe la intrarea dinspre „Orăşelul copiilor”. Facem aceste recomandări, pentru ca dvs. să puteţi vizita în condiţii optime Grădina Botanică, până la ora închiderii.
*Vă rugăm să luaţi în considerare și faptul că accesul în incinta Grădinii Zoologice din Pădurea Gârboavele este permis cu maxim 60 de minute înaintea închiderii programului de vizitare.

created by dji camera
Sari la conținut
COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII Dorești să te abonezi pentru notificări?
Dismiss
Allow Notifications